En klassisk kredittdrevet finanskrise

Sjeføkonom i Sparebank1, Elisabeth Holvik, holdt et interessant foredrag på Grieg Investors Investorseminar.

Hovedpoengene i hennes foredrag var at markedet fortsatt er preget av kraftig stimulering og at demografi og de-leveraging kan gi en lang periode med lav avkastning og lave renter globalt.
- Styringsrenten vil fortsatt være lav over lenge tid, men utlånsrentene vil øke på grunn av bankenes kapitalkrav. Boligprisene vil flate ut rundt 2 % i år og maks 2-3% de neste årene. Det betyr en økende risiko for prisfall om alle innstrammingstiltak i statsbudsjett innføres, sa Elisabeth Holvik og la til.
- Vi har sett de siste årene at pengene oftere går ut av landet enn tidligere fordi vi handler mer på nett og reiser hyppigere.