Åpnet Investorseminar

Øistein Medlien åpnet investorseminaret på Bygdøy med å snakke om hva er risiko og hvordan håndterer Grieg Investor dette.
- Risiko er synonymt med usikkerhet. Det vil si, vi vet ikke hva som vil skje, sa Medlien fra talerstolen.


Medlien fortalte også litt om Grieg Investors egenutviklede system - MarketMaker. Porteføljekonstruksjon og gjennomlysning av fond og porteføljer for å forstå hva man er eksponert mot av ulike risiki.