Desperat jakt på avkastning

– Årets aksjeoppgang er veldig annerledes enn tidligere oppganger. Den har helt andre komponenter og drivere.