– Ekstremt vanskelig jobb foran seg

Daglig leder Øistein Medlien i Grieg Investor uttaler seg i Dagens Næringsliv om Oljefondets eiendomskjøp.
- Det største problemet med eiendom som investeringsobjekt er at det er vanskelig å verdivurdere, fordi en ikke har kurser og priser notert hver dag som på aksjer, sier Medlien.