Fremtidssmarte investeringer fenget publikum

Aldri før har interessen vært så stor. Over 100 deltakere deltok på årets investorseminar hvor temaet var fremtidssmarte investeringer.

Er fremtidens avkastning å finne i de etiske og bærekraftige selskapene, spurte vi i invitasjonen til årets investorseminar? Og vi fikk mange og gode svar i løpet av dagen.

Høyres miljøpolitiske talsmann Nikolai Astrup åpnet årets investorseminar med å snakke om det grønne skiftet, utfordring eller mulighet, mens Matthew Kiernan holdt et inspirerende foredrag om beyond ESG, Towards best-practice Investing for the 21st Century. Hans foredrag kan du lese her.
Sony Kapoor i tenketanken Re-Define tok deltakerne med på en reise om miljø og bærekraft i beslutningsprosesser mens filosof Henrik Syse fikk deltakerne til å tenke litt ekstra under sitt foredrag «Etikk, kultur og selvbilde – noen utfordringer til (og i) et moderne finansmarked». Hans foredrag finnes her.
Oljeanalytiker Jarand Rystad snakket om hvordan bærekraftig utvikling vil påvirke olje- og gassindustrien i tiden fremover. Finansavisen lagde en egen sak på hans foredrag som kan leses her.
Grieg Investors Kjetil Svihus sitt foredrag hadde tittelen markedseffekter, konsekvenser og utfordringer knyttet til bærekraftige investeringer. Det kan du lese her.
Idar Kreutzer i Finans Norge snakket om responsible investing – muligheter og utfordringer for institusjonelle investorer og hans foredrag leser du her.