Grieg Investor på det første GIIN Investor Forum i London

Grieg Investor deltok på tidsaktuelt fagseminar om Impact Investing (sosiale og miljømessige investeringer) i London 10-11 oktober - aktuelt for stiftelser og familie eide selskap.

Impact Investing har som mål å skape finansiell avkastning og målbare sosiale utfall, ved bl.a. å utnytte entreprenørskap og innovasjon for å takle utfordringer i samfunnet mer effektivt og i stor skala. Seminaret i London var det aller første av sitt slag i Europa i regi av GIIN (The Global Impact Investing Network). «The GIIN is a special project of Rockefeller Philanthropy Advisors (RPA) and a host of the Forum, is a non-profit organization dedicated to increasing the scale and effectiveness of impact investing.» Grieg Investor har en veletablert intensjonsavtale med Rockefeller Philanthropy Advisors  for gjensidig utveksling av ideer og tanker innen det filantropiske området.

Det var flere interessante tema, herunder:

  • Overview of Impact Measurement Practices
  • From Grants to Investments: Building New Tools to Achieve Impact
  • Overcoming Institutional Barriers to Impact Investment
  • The Path to Global Scale: Local Perspectives
  • Building In-House Capacity for Impact Measurement
  • The Role of Catalytic Capital in Impact Investing

Spesielt vil Grieg Investor trekke frem det inspirerende foredraget til Sir Ronald Cohen (styreleder i G8 Social Impact Investment Taskforce ) som har fikk sitt mandat direkte av den britiske statsministeren David Cameron på G8 Social Impact Investment Forum i London i juni 2013. Han har en meget sterk bakgrunn, bl.a member of the University of Oxford Investment Committee and Member of the Harvard Management Company Board.

Målsetting med gruppens arbeid er «catalysing the development of the social impact investment market». Grieg Investor ser med spenning frem til hvilke føringer og konklusjoner gruppen vil komme med i september 2014. Les mer her The Huffington Post.

Ta kontakt med Halvor Namtvedt for mer informasjon om seminaret, eller for å diskutere hvilke løsninger Grieg Investor tilbyr.  Her  finner du programoversikt over GIIN Investor Forum