Har økt verdiene med 60 millioner

- Frøya er kanskje det beste eksemplet vi har på at en liten kommune kan lykkes med kapitalforvaltning, sier Steinar Lille fra Grieg Investor.