Interessant fra VG om lengre liv-effekten

Myndighetene legger opp til et «pensjonsran». Med kjent gjerningsmann,
men ukjent offer. VGs Tom Staavi om å leve lengre.