Investerer i effekt

«Impact investing», eller effektinvesteringer, er investeringer gjort med sikte på å oppnå en virkning utover selve avkastningen. I fremtiden vil alle investeringer skje i tråd med investorenes egne verdier og for å oppnå en effekt. Det uttalte impact investing-guru Jed Emerson på et lunsjeminar hos Grieg Investor.

– Du kan ikke investere med en horisont på 20 eller 50 år og ikke ta hensyn til off balance-risiko. Hvis vann er en kritisk faktor og du ikke tenker på hvordan det påvirker forretningsmodellen, hvis du investerer i Afrika og ikke tenker på utdanningog helsen til arbeidsstyrken, vil det påvirke din langsiktige finansielle avkastning. Det er relativt enkelt å forvalte familieformuer på denne måten. Men også pensjonsfond og banker innser dette, sier Jed Emerson til Finansavisen.
Halvor Namtvedt i Grieg Investor er også sitert i Finansavisen:
– Typisk vil en pengeutdelende stiftelse eller donor ønske å sette tydelige spor, og gjerne før kommersielle krefter overtar. Personlig skulle jeg derfor gjerne se at stiftelser i dette grensesnittet får lov til å virke med større kraft.

Les hele saken i Finansavisen her.