Når skal pensjonskundene våkne?

Øistein Medlien i Grieg Investor holdt nylig foredrag for nærmere 100 deltakere på Den Norske Forsikringsforening medlemsmøte hvor tittelen var “Når skal pensjonskundene våkne?”

Størrelsen på pensjonsytelsene den enkelte kan vente å få fra sin tjenestepensjon når den tid kommer, er svært avhengig av hvordan pensjonskapitalen forvaltes. Den Norske Forsikringsforening spurte blant annet om hvilken betydning kapitalforvaltningen vil ha for fremtidige pensjonsytelser, og hvordan forsikringsnæringen kan gjøre kundene mer bevisste om sammenhengen mellom kapitalforvaltning og pensjonsytelser
Andre foredragsholderne var Idar Kreutzer i Finans Norge og Sarah McPhee, SPP og Tom Staavi i VG.