Opplysningsvesenets fond til Grieg Investor

Grieg Investor er ny finansiell rådgiver for Opplysningsvesenets Fond (OVF). Etter en anbudskonkurranse mellom sju rådgivere bestemte OVF seg for Grieg Investor.
- En spennende kunde for oss som vi virkelig ser frem til å jobbe med, sier daglig leder i Grieg Investor Øistein Medlien.

Grieg Investor har lenge hatt et ønske om å inngå et samarbeid med OVF.
– Vi ønsker å bidra til at OVF lykkes med sitt overordnede formål; å skape verdier til fordel for Den Norske Kirke. Vi er trygge på at vår kompetanse, våre løsninger og vår kultur passer godt med OVF sine verdier og formål. Vår kunnskap om kapitalforvaltning vil utgjøre en troverdig forsterkning til forvaltningen av OVF sine midler, sier Øistein Medlien.

Les mer om tildelingen av oppdraget på Doffin.