Pensjonen på stedet hvil

- Dette er en katastrofe for fripoliseinnehavere. Uten overskuddsdeling blir det ikke noe incentiv for livselskapene til å skape høyere avkastning for kundene, sier Øistein Medlien til Dagens Næringsliv,