Selvgjort er velgjort

Grieg Investors analyseteam har reist landet rundt med sin usminkende årsoppsummering av marked og fondsresultater, fri for skjulte agendaer. Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært strålende.

Som en av få årsoppsummeringer som ikke blir holdt av forvaltere og meglerhus, har nærmere 100 deltakere i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim fått muligheten til å høre Grieg Investors analyseteam bestående av Joachim Jellum, Harald Sundby og Kristian Ryland oppsummere året 2013.

Analyseteamet var blant annet innom temaer som utvikling i lange renter, kredittmarginer, at utlendingenes eierandel på Oslo Børs øker betydelig, risikoen ved investeringer i «Emerging Markets» og hva som skjer når alle finansielle aktiva faller samtidig.

Det at Grieg Investor gjør forvalterseleksjonen internt og ikke «outsourcer» denne oppgaven til en tredje part, er et bevisst og velfundert valg; til det er oppgaven for viktig. Først og fremst er det en krevende, kompleks og kritisk oppgave å analysere og anbefale fond og vi ønsker å ha full kontroll på hele prosessen. Bare på den måten vil vi være i stand til å fullt ut forstå risikoen i produktet.  Eller for å bruke analysesjef Joachim Jellum sin egne ord; «forvalterseleksjon er en del av vår kjerneleveranse og må derfor også være Grieg Investors kjernekompetanse». Ambisjonen ved en slik tilnærming er at Grieg Investor forstår risikoen fullt ut, og det skaper ikke minst et nødvendig eierskap til beslutningene.