Feirer vi Europa litt for tidlig?

Professor Øystein Thøgersen fra Norges Handelshøyskole i Bergen har holdt foredrag om status i verdensøkonomien under "Tapas med Thøgersen” i Oslo og Stavanger.

– Det er grunn til bekymring, og det er positivt, for når makroøkonomer slutter å bekymre seg så går det ofte oppriktig galt, sa Øystein Thøgersen.

Thøgersen var opptatt av om det er tradisjonelle svingninger vi nå opplever i BNP-veksten i ulike land, eller om det er problem knyttet til underliggende trend-vekst? Dette er viktig å få avklart fordi det har stor betydning for hvilken medisin som må anvendes. Hvis det er trandisjonelle konjuktursvininger vi opplever så er medisinen enkel, «kjør på med mer køl» – det vi si tradisjonell Keynesiansk politikk. Utfordringen er at den medisinen allerede er tatt, uten særlige resultater. Dermed mistenker Thøgersen at det er problemer med underliggende trendvekst. I så fall må politikken endres. Landene må se på å endre sine strukturer for å fremme innovasjon og produktivitetsvekst.

Europa sliter i tillegg med banker som ikke fungerer som de skal. I motsetning til i USA, hvor bankene er ferdig restrukturert og nå fungerer igjen, har Europa mange zombie-banker som ikke fungerer. Dermed har man ikke et fungerende bankmarked, noe som også skader utviklingen. Det eneste som tilsynelatende har fungert er Mario Draghi’s (sentralbanksjefen i den Europeiske sentralbanken (ECB)) etterhvert berømte uttalelse: «whatever it takes», om at ECB ville yte nødvendig kreditt til bankene. Thøgersen mener at nedsiden er kraftig redusert med dette, men det er fremdeles usikkert hvordan vekst skal skapes i Europa. – Problemene er skjøvet 10 år frem i tid. Nå gjenstår det å se om politikerne følger opp, sier Thøgersen.

USA er kanskje den regionen som har kommet lengst etter finanskrisen. Overordnet har amerikanerne en bra privat sektor, selv om det selvfølgelig er noe å rette på der også. Utfordringen i USA ligger primært på det politiske, med en budsjettpolitikk og krangling mellom partiene som er potensielt ødeleggende på sikt.

Når det gjelder emerging markets, mente Thøgersen at disse har hatt en røffere reise det siste året. Veksten er fortsatt positiv, men ikke på samme nivå som tidligere. Kina er i en omstillingsfase der veksten må komme fra innenlands konsum og ikke fra statlige investeringer. Thøgersen var også overrasket over hvor avhengige emerging markets er av USAs stimulipakker.

Thøgersen poengerte imidlertid at verden aldri har sett slike stimulipakker som i de siste årene. De langsiktige konsekvensene er derfor usikre. Thøgersen er usikker på hvor avhengige økonomiene er blitt av disse tiltakene, og dermed hvor godt verdensøkonmien står på «egne ben».

For Norges del er det vanskelige å være pessimist mener Thøgersen, som tror på moderat vekst også fremover. Dog mener han at embedsverket vil arbeide med «å strø sand i maskineriet» for å dempe veksten.