Vellykket seminar for sparebankstiftelser

Grieg Investor arrangerte nylig Formål & Effekt 2014 for sparebankstiftelser, og tilbakemeldingene har vært meget positive med gode karakterer på sosialt og faglig innhold.

Sparebankforeningen med Ole Morten Geving i spissen tok for seg rammebetingelser og næring i et framtidsperspektiv for sparebankstiftelsene. Han var også innom forventninger til den nye regjeringen. Bernt Olav Steinland i Selmer advokatfirma utbroderte det nære forholdet mellom rammelovgivning og vedtekter i en sparebankstiftelse sitt liv, mens Grieg Investor og Øistein Medlien understrekte betydningen av en forsvarlig investeringsstrategi i stiftelsen, herunder hensynet til risikostyring og kjøpekraftsbevaring. Siren Sundland fra Sparebanken Vest «formelig danset seg gjennom» et foredrag om kunsten å forvalte stolte tradisjoner i sparebanker og sparebankstiftelser.

Dagens siste foredrag ble dekket av Sir Ronald Cohen, styreleder i The G8 Social Impact Investment Forum. Han motiverte for betydningen av strategisk filantropi i lokalsamfunn, med særskilt fokus på Social Impact Investing som et alternativ til tradisjonelle gavemodeller. Du kan selv se utdrag av hans tanker i “The Promise of Social Investment” – en 7 minutters video som tar for seg problemstillingene. Når definisjonen av allmennyttige formål etterhvert endres vil Cohens tanker kunne få større relevans for norske sparebankstiftelser. Grieg Investor venter i spenning på resultatene fra G8 som legges frem medio september 2014.

Vi holder dere løpende orientert om relevante endringer som måtte komme.