– Viktig å tilpasse seg nytt regelverk

Grieg Investor arrangerte sammen med Stavanger asset management seminar med fokus på skatt og eindomsmarkedet.

Partner Finn Eide i Deloitte Advokatfirma gjennomgikk forslaget til nye skatte- og avgiftsregler som den nye regjeringen har lagt frem. I utgangspunktet ikke de store endringene som er foreslått, med to unntak.
• Fjerning av arveavgift
• Innføring av begrensninger på rentefradrag
Spesielt det siste vil kunne slå hardt ut for enkelte bedrifter. Så her er det viktig å tilpasse seg det nye regelverket, hvis ikke kan dette blir dyrt.

Lars Even Moen fra Union gjennomgikk ståa for næringseiendommer i Norge. Det er mye spennende som skjer i Stavanger og han er fremdeles positiv til utviklingen, og mener at det fortsatt finnes gode investeringsmuligheter. Men for å forsatt kunne skape god eiendomsavkastning er man avhengig av dedikert eiendomsforvaltning for utnytte de mulighetene som finns. Å kjøpe billig og selge dyrt er ikke like lett som det var tidligere, den tid er nok forbi.

Jan Inge Røyland fra Eiendomsmegler1 gjennomgikk statistikk for utviklingen i næringseiendom i Stavanger. Han presenterte et optimistisk bilde av fremtidsutsiktene og at det også fremover vil være høy aktivitet innen næringseiendom.

Programmet fra seminaret kan du lese her