Arnfinn Kirkenes

Senior rådgiver

Arnfinn Kirkenes er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i 1977. Han har over 30 års erfaring innen bank & finans, herunder ledende stillinger i banker i Norge og utlandet. Arnfinn Kirkenes er kanskje mest kjent i media som administrerende direktør i Avanse Forvaltning i perioden 1996-2002. Arnfinn Kirkenes har også betydelig styreerfaring. I Grieg Investor har Arnfinn ansvar for å øke selskapets fokus på nye kunde-/forretningsmuligheter innen våre kundesegment, herunder også vurdering av eventuelle nye virksomhetsområder for selskapet.
Ansatt siden 2009.