Gudleik Njå

Gudleik Njå er utdannet Diplom-Kaufmann (siviløkonom) fra Georg-August Universität Göttingen i Tyskland i 1989. Han jobbet bl.a. som produkt- og markedsansvarlig i Deutsche Bank og Citibank i Frankfurt og London fra 1990 til 1999. Gudleik var leder av Grieg Investor i perioden 1999-2006. Han er styremedlem i Grieg Investor. Gudleik er vår ressurs innen family office segmentet, og har bred erfaring med etablering, drift og utvikling av familieeide investeringsselskaper. I tillegg til engasjementet i Grieg Investor er han også styremedlem, styreleder og daglig leder i flere større familieeide selskaper.
Ansatt siden 1999