Kenneth Rågli

Oppgjørsansvarlig

Kenneth Rågli er utdannet ved Augsburg College i Minneapolis USA, med bachelorgrad i finans. Før Kenneth startet hos oss høsten 2010, arbeidet han med investorservice i DNB Nor Markets. Kenneth arbeider med oppgjør og transaksjoner. Ansatt siden 2011.