Kristian Ryland

Senior analytiker - renter

Kristian Ryland har en Master of Science (MSc) i Business and Economics (siviløkonom) med spesialisering i finans fra Handelshøyskolen BI i 2011. Hans fokusområder er porteføljeforvaltning, med masteroppgave om aktiva allokering gjennom konjunktursvingninger. Masteroppgaven ble kåret til årets masteroppgave i finans ved Handelshøyskolen BI. Han har vært tilknyttet analyseavdelingen siden mars 2009 og vil ha sitt fokusområde på norske og internasjonale renter samt private equity-investeringer .
Ansatt siden 2009