Siri Anne Holst

Økonomisjef og compliance-ansvarlig

Siri Anne Holst er utdannet siviløkonom fra University of Utah, USA, i 1990, og har jobbet med økonomi og økonomistyring i ulike bransjer. Siri Anne har ansvaret for Grieg Investor sin økonomi- og oppgjørsfunksjon. Hun har i tillegg ansvar for selskapets compliance funksjon, som innebærer å påse at selskapet opererer i henhold til konsesjonen gitt fra Finanstilsynet.

Siri Anne har arbeidet med eiendom i Mesta konsernet siden 2004 og er en ressurs innen eiendomsforvaltning, eiendomstransaksjoner samt investeringsanalyser og verdivurdering av næringseiendom. Hun har i 2012/2013, via Senter for Eiendomsfag, gjennomført og bestått moduler innen investeringsanalyse for eiendomsprosjekter, verdivurdering av eiendomsprosjekter – næringseiendom, eiendomsfinans og investeringer samt markedsanalyse og –økonomi.