Steinar Lille

Senior rådgiver

Steinar Lille er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i 2000, samt Krigsskolen i 1994. Steinar er vår ekspert på offentlig sektor, forbund og samvirkeorganisasjoner. Han har god bredde- og dybdeforståelse for problemstillinger knyttet til langsiktig kapitalforvaltning sett i relasjon til tjenesteproduksjon. Steinar har jobbet med kapitalforvaltning siden 2000, og har også kompetanse innen risikofinansiering og risk management. Han har tatt videreutdannelse som autorisert porteføljeforvalter fra Norske Finansanalytikeres Forening og Norges Handelshøyskole i 2009. Ansatt siden 2000.