Detaljer

  • Torsdag 29. oktober til fredag 30. oktober
  • Stockholm, Sverige
Stengt for påmelding

Kristin Clemet (leder av tenketanken Civita) snakket om at kapitalismen kommer i mange former – definisjonen er ikke entydig. Hun sa også at kapitalismen er den direkte årsaken til at mange har flyttet ut av fattigdom, den er absolutt ikke årsaken til den. Videre at “markedsøkonomi og demokrati henger svært ofte sammen, men noen få unntak finnes. Kapitalismen er heller ikke et nullsumspill, og kaken øker for alle. Utfordringen for Statsbudsjettet i Norge er at “store midler allerede er disponert før man er kommet til bordeot vi har et regelstyrt statsbudsjett i stor grad”.

Populærforedraget ble dekket av Arne Hjeltnes som snakket om at “Norge objektivt sett er verdens vakreste land, og vi innfrir forventningene. Vi er iflg Hjeltnes dog ikke flinke nok til å markedsfø re oss selv. “Entusiasme, kunnskap, fellesskap og stolthet er fire viktig brikker for vår suksess som liten nasjon” og videre at “ubegrenset, digital informasjonstilgang er en ny og naturlig del av hverdagen, og synlighet og tydelighet blir derfor viktigere. Det er slutt på tiden med NRK monopol og McCloud ridende på hest i New York. Dårlig kaldt vintervær på en furet norsk kyst er den virkelige egenkapitalen hos norske oppdrettere. Det er den historien vi må fortelle..”

Finansdirektør Johan Bygge i Investor AB var personlig meget forundret over at det ikke har kommet flere oppkjøp & fusjoner i kjøp kjølevannet av finanskrisen, men han vurderte det slik at et tidsperspektiv på 18-24 mnd i tiden fremover anses som en meget god tid for å vurdere langsiktige investeringer og foreta intern kostnadskontroll. “Utnytt krisen til å komme i forkant av dine konkurrenter, og hold den ikke kommersielle risiko på et lavt nivå” og “Eierne har ansvar for å stille gode governance spørsmål til styret og ledelsen, spesielt i en krisetid som vi er inne i nå”.

Intern foredragsholder Øistein Medlien holdt et foredrag om forvalterseleksjon hvor han argumenterte for Grieg Investor sitt syn om fokuserer på forvalters evne til konsistent månedlig meravkastning, både i positive og negative markeder. “Vi liker typisk brede mandater vs smale, for å fullt ut utnytte kompetansen til forvalter”. “Vi liker typisk forvaltere som bygger sten på sten, og lav omløpshastighet i kundeporteføljene er ikke det samme som lav aktivitet i Grieg Investor. Vi har betydelig møteaktivitet mot ulike forvaltere i inn- og utland. Typisk mer enn 300 forvaltermøter i året”.

Kim Wahl (family office investor) mente at investorer i private equity fond må ha evne til å selektere fond i øvre kvartil, for at private equity overhodet skal være verdt det. Private Equity bransjen er generelt en betydelig og positiv aktør i samfunnet. “Private equity er et maratonløp, med lang investerings- og utviklingsperiode. Vi skaper varige forbedringer på strategi og ekspansjon, også etter eventuell børsnotering”. Han sa videre at det er “store refinansieringsbehov
i porteføljeselskapene de nærmeste årene; en glimrende mulighet for bankene til å tvinge frem bedre betingelser”. Han hevdet også at svake PE miljøer kommer til å forsvinne, idet det er vanskelig å fusjonere “meaning of minds”.

David Blood (Al Gore baserte Generation) tok for seg bærekraftig kapitalisme. “We need to internalize externalities, e.g. carbon. This is not (only) a po litical aspect, it is a business aspect”. “Leadership, incentivstructures and bad governance is the primary causes to the financial crises. Sustainable investing is indeed best practice, and Generation does not buy bad businesses to make them good” and “focus on long term alignment of interest”.

Omid Gholamifar (Skagen) mente at markedene er normalisert og verdsettelsene er rimelige i et historisk perspektiv. “Kredittspreadene har normalisert seg, og vi er nå tilbake til den nye normalen av risikomarginer”. “Markedene er rimelig vurderte, iallfall i modne markeder. Men aktiv forvaltning er derfor viktigere nå; vi har nettopp gått fra en situasjon kjennetegnet med å kunne kjøpe hva som helst til behov for mer aktiv forvaltning”. Dagens P/E nivåer må vurderes ut fra en resesjonskontekst”.

Ola H. Grytten (Norges Handelshøyskole) holdt årets siste foredrag med tanke om “det er liten korrelasjon mellom inflasjon og konjunkturer, men høy korrelasjon mellom inflasjon og pengemengdevekst. Gjeldsproblemet var årsaken til finanskrisen, og løsningen på finanskrisen er også gjeld. Har man da egentlig løst det underliggende problem?” “Jeg er bekymret for en eventuell utvikling der politikerne spiser av hovedstolen i pensjonsfondet, og Svein Gjedrem selv advarer mot Hollandsyke i norsk økonomi”.