Detaljer

  • Torsdag 28. oktober til fredag 29. oktober
  • Amsterdam, Nederland
Stengt for påmelding

Den første dagen fikk vi innledningsvis to gode foredrag av Øystein Dørum og Øystein Thøgersen innen makro. Sistnevnte innledet med å si at bekymringer nok er makroøkonomers favorittfelt, men understreket at det var grader av bekymring! Begge var inne på aldring som en strukturell driver for ekspansjon i offentlig gjeld i sentral Europa og Japan. Norge har klart seg godt igjennom finanskrisen, og ligner egentlig mye på de ”friskeste” emerging markets landene.

Professor Elroy Dimson ved London Business School tok oss igjennom forholdet mellom historiske risikopremier og realøkonomi. Som en av verdens desidert mest anerkjente økonomer innen fagfeltet risikopremier, så viste han god oversikt og innsikt. Han så også på utviklingen av emerging markets individuelt pr land og som én gruppe. Historisk kan vi ikke på generelt grunnlag si at emerging markets har gjort det bedre enn emerged markets. Dimson er rådgiver for Sigbjørn Johnsen og Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet).

Marcus Schulmerich avsluttet første dag ved å se på hvordan ”Behavioral Finance” kan være med på å skape og utvikle bobler, ved ”overoptimism”, ”anchoring” og ”prospect theory”.

Oppsummert fra den første dagen kan man kanskje si at vi nok trenger tålmodighet i makro, at risikopremien fortsatt er tilstede, men at den menneskelige faktor er det makro egentlig handler om.

Den andre dagen innledet Andy Headley fra Veritas ved å se på tematisk aksjeforvaltning, og hvilke fordeler og ulemper en slik stil har. Det vanskelige er naturligvis å identifisere det tematiske i seg selv, og tema kan ikke velge aksjer. Han mente også at veien mellom tematisk og momentum forvaltning i noen tilfeller kunne være farlig kort.

Tiril Jakobsen dekket vårt syn og ”hellige kuer” innen langsiktig trygg renteforvaltning, med fokus på bl.a trygg forvaltning med lav til moderat kredittrisiko. Hun viste også at landkonkurser faktisk er noe som ikke opptrer så sjeldent, og det ikke er noe nytt at land misligholder gjeld. Rentemarkedet priser for tiden inn lav vekst, lenge.

Svein Aage Aanes belyste hvilke muligheter dagens lavrentemarked gir for den langsiktige investor, og mente at deflasjonsproblematikk nå er mye mer aktuelt enn tidligere. Inflasjonsfaren er m.a.o. ikke overhengende, men det er ikke sikkert at den ledige kapasiteten ”lukkes på en god måte”.

Jørgen Hanson viste oss hvordan kunnskap om en kultur, markedsinformasjon og ”do’s and dont’s” er ofte forskjellen mellom suksess og fiasko for internasjonale satsninger, mens Øistein Medlien avsluttet dagen ved å ta oss igjennom våre synspunkter og verdier med tanke på en solid og bærekraft kapitalforvaltning.

Alle foredrag er tilgjengelig i pdf format for våre kunder.