Detaljer

  • Torsdag 20. oktober
  • Gjestestuene på Bygdøy, Oslo
  • Øistein Medlien, Arne Jon Isachsen, Kjetil Svihus, Yves Choueifaty, Per Anders Nordengen, Raphael Robelin, Steinar Holden, Olaug Svarva
Stengt for påmelding

Foredragsholdere

Øistein Medlien

Grieg Investor

Øistein Medlien innledet med å beskrive Grieg Investors reelt uavhengige forretningsmodell; avtalt honorar med oppdragsgiver er vår eneste inntekt, og rabattene vi oppnår hos forvalterne påvirker ikke vår inntjening. Grieg Investor er ”kjentmannen” i sin bransje, og har mer enn 11 års erfaring med reell uavhengighet. Øistein presenterte også faktisk avkastning for våre oppdragsgivere siden 2003.

Arne Jon Isachsen

Arne Jon Isachsen hevdet at mennesket er fanget av eget begrepsapparat og måten vi måler verden på. ”Selve konklusjonene ligger jo i inne i forutsetningene med rasjonalitet, fullstendig informasjon, perfekte agenter og effisiens!”. Han sa videre at ”menneskets tilvalgte tenkemåter” stenger for oss, og er derfor til hinder for hvordan vi tenker og agerer. Han var også opptatt av å forstå kineserne på deres egne premisser. Hvem er det egentlig som har rett til å snakke om menneskerettigheter eller klimautfordringer? Kina har så langt ikke lyktes helt med målsetningene fra 2005 om ”Harmonious Society”, men bedre med ”Peaceful Rise”. Ble Nobels Fredspris gitt til feil mann?

Kjetil Svihus

Grieg Investor

Kjetil Svihus sa at investeringsstrategi er risikostyring, og at klare ansvarslinjer mellom styret, administrasjon og forvaltere øker sannsynligheten for suksess i kapitalforvaltningen. Videre at man burde fokusere på investeringsstrategi, valg av forvaltere og rebalansering av porteføljen. Ikke minst bør man vær ærlig med seg selv og innse sine egne begrensninger. Det haster heller som regel ikke – togene går hele veien. Porteføljekonstruksjon er viktig!

Yves Choueifaty

TOBAM

Yves Choueifaty fra TOBAM forklarte hvorfor og hvordan “Anti-Benchmark” forvaltningsfilosofi kan gi høyere avkastning og lavere risiko enn tradisjonelle kapitalvektede referanseindekser. ”We are trying to avoid bets”. ”We have the most boring portfolio, neutral to any bets!”

Per Anders Nordengen

Per Anders Nordengen sitt kåseri var et fyrverkeri av ordspill med viktige refleksjoner, og hvordan vi som mennesker kan lære oss å dyrke begeistring og unngå sutring. En av hans favorittsitater oppga han til å være: ”Jeg prioriterer nøye det jeg vil ergre meg over” (Hanna Kvanmo). Vi tipper også at stigespill vil finnes i hvert hjem etter dette. Fantastiske 45 minutter!

Raphael Robelin

BlueBay

Raphael Robelin fra BlueBay åpnet dystert med å si at ”base forecast sees slowing of Eurozone growth, without recession. However, risks to the central forecasts are very much skewed to the downside”. Han sa videre at ”fiscal tightening implies a drag on growth across the Eurozone for years to come”. I den positive enden: ”Corporate balance sheets are in good shape and credit spread valuations are attractive… but the negative interaction between rising sovereign risk and a deteriorating economic outlook makes the short-term outlook very uncertain”.

Steinar Holden

Steinar Holden mente at euro-landene i fellesskap må forhindre akutt gjeldskrise. De må ha bedre regelverk som sikrer finanspolitisk ansvarlighet. Han sa også at økte overføringer er lite realistisk og vil gi økt atferdsrisiko og kostbare beslutningsproblemer. Han mente også at å forlate euroen vil skape flere problemer enn det løser idet gjeldsproblemer, svart økonomi og lav produktivitet består. Kostnadsnivået kan reduseres ved depresiering, men det er store kostnader ved f. eks kapitalflukt og smitteeffekter til andre land. Er det likviditets- eller solvens problemer landene står ovenfor?

Olaug Svarva

Olaug Svarva snakket om betydning om tydelige mandat og rolledeling. ”Vi skaper finansielle verdier gjennom aktiv forvaltning og ansvarlig investeringsvirksomhet”. Mandatet innebærer regelstyrt rebalansering (ikke ”synsing”) mellom aksjer og renter. Hun sa videre at fondet har en investeringsprofil som kjennetegnes av høy risikobevissthet, og ”vår teambaserte forvaltning bygger på solid kompetanse, god informasjonstilgang og grundig investeringsanalyse. Diskusjonen rundt aktiv og passiv forvaltning var ifølge Svarva akademisk styrt. I praksis er aktiv forvaltning å foretrekke.