Detaljer

Stengt for påmelding

Den primære målgruppen for fagseminaret er styret og ledelsen sparebankstiftelsen, foruten personer som jobber med strategiske programaktiviteter. Mange sparebanker går også «svanger» med tanken om etablere en fremtidig sparebankstiftelse, eller allerede har veletablerte aktiviteter på gaveområdet. Styremedlemmer og beslutningstakere fra sparebankene kan derfor også være aktuelle målgrupper.

Det blir til informasjon arrangert festmiddag kvelden før 2. april kl. 20.00 i Grieg-Gaarden, for de som har anledning til det (pris 750 kroner).

Program

09.00Lett frokost, kaffe og registrering
09.20Programansvarlig Halvor Namtvedt ønsker velkommen
09.30 «Ideologi og historie til sparebankene – hvordan kan og bør sparebankstiftelsene håndtere sin stolte tradisjon?» Foredrag av Siren Sundland, konserndirektør Marked, Kommunikasjon og Samfunnsansvar i Sparebanken Vest
10.15Pause
10.30 «Rammebetingelser og regjeringsskifte – endret kurs eller status quo?» Foredrag av Ole Morten Geving, direktør i Sparebankforeningen og Myndighetskontakt/Næringspolitikk i Finans Norge
11.15Pause
11.30 «Forholdet mellom rammelovgivningen og vedtektene i forhold til etablering og drift av en sparebankstiftelse - hvilket spillerom har oppretteren i forhold til utforming av vedtektene og hvilken betydning har formålsangivelsen for den daglige driften av stiftelsen?» Foredrag av Bernt Olav Steinland, partner i Advokatfirmaet Selmer DA
12.15Pause
12.30«Investeringsstrategi og risikostyring i sparebankstiftelser – eierrollen og det allmennyttige perspektivet hånd i hånd?» Foredrag av Øistein Medlien, daglig leder i Grieg Investor
13.15Pause
13.30«How Impact Investing can be applied in foundations and family offices around the globe» Sir Ronald Cohen, Styreleder i The G8 Social Impact Investment Forum. Foredrag via videolink fra London. Om G8 forumet sier han selv; «The G8 Social Impact Investment Forum and the important initiatives resulting from it are big steps forward in the development of impact investment. I am delighted to be chairing the G8 taskforce, whose bold mission is to turn impact investment into a global force.»
14.00Lunsj i Grieg-Gaarden

Foredragsholdere

Siren-Sundland_web

Siren Sundland

Kommunikasjonsdirektør i Sparebanken Vest

Siren Sundland er utdannet cand.philol. fra universitetet i Bergen med hovedfag i nordisk litteratur. Hun har arbeidet med merkevareledelse og strategisk kommunikasjon for en rekke bedrifter på Vestlandet. Bred erfaring fra ulike fagmiljøer som Kunsthøgskolen i Bergen, NRK og Bergens Tidende. Hun er også styreleder ved Den Nationale Scene og styremedlem Advisory Board, NHH.

Ole-Morten-Geving_web

Ole Morten Geving

Direktør i Sparebankforeningen og Myndighetskontakt/Næringspolitikk i Finans Norge

Ole Morten Geving er direktør i Sparebankforeningen og Myndighetskontakt/Næringspolitikk i Finans Norge. Han er utdannet cand. polit fra NTNU i Trondheim og har i en årrekke jobbet med politikk og samfunnsspørsmål på Stortinget og i kommunikasjonsbransjen. Geving har innehatt en lang rekke tillitsverv i Senterpartiet og i kommunale og fylkeskommunale organer. Ole Morten Geving har tidligere vært statssekretær i Finansdepartementet med hovedansvar for finansmarkedsområdet.  Geving kjenner finansnæringen i Norge godt, og har god innsikt i regulatoriske og politiske prosesser på området.

Bernt-Olav-Steinland_web

Bernt Olav Steinland

Partner i Selmer Advokatfirma

Bernt Olav Steinland er partner i Advokatfirmaet Selmer DA. Han har erfaring fra Kredittilsynet (1997-2003) og et kortere opphold ved EU-kommisjonen i Brussel. Steinland arbeider særlig med finansinstitusjoner og har sin spisskompetanse innenfor finansregulatorisk rådgivning. Basert på sin bakgrunn fra Kredittilsynet (nå: Finanstilsynet) har han betydelig kompetanse om rammebetingelser for foretak under Finanstilsynets tilsyn og som rådgiver knyttet til prosesser overfor Finanstilsynet og Finansdepartementet. Steinland har blant annet omfattende erfaring med ulike transaksjoner og struktursaker som involverer sparebanker, herunder etablering og drift av sparebankstiftelser.

Øistein_Medlien_portrett

Øistein Medlien

Daglig leder i Grieg Investor

Øistein Medlien er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo i 1985. Han har jobbet med kapitalforvaltning siden 1989, blant annet i Storebrand som direktør med ansvar for investeringsstrategi for livselskapet. Han har også bakgrunn som forsker og foreleser i statistikk og finans, blant annet for studentene på porteføljeforvalterstudiet til Norske Finansanalytikeres Forening og Norges Handelshøyskole. Øistein Medlien anses som en faglig kapasitet innenfor investeringsstrategier og risikostyring, og han har ekspertkompetanse på pensjonskasser. Øistein blir ofte benyttet som referanseperson av media innen grensesnittet pensjon & kapitalforvaltning.

Ronald-Cohen_web

Sir Ronald Cohen

Styreleder i G8 Social Impact Investment Forum

Sir Ronald Cohen is the Chairman of Big Society Capital and the G8 Social Impact Investment Forum, Founder Chairman of The Portland Trust (2003-) and Bridges Ventures (2002-2012); Founder Director of Social Finance Ltd (2007-2011) and Social Finance USA (2010-).
He was a founder director and past chairman of the British Venture Capital Association and a founder director of the European Venture Capital Association. He was also a founder and former Vice-Chairman of EASDAQ and former director of NASDAQ Europe. At the age of 26, after attending Oxford University and Harvard Business School, he co-founded the firm that became Apax Partners. When he stepped down from the chairmanship thirty-three years later, Apax was the largest global private-equity firm based in Europe, with an impressive investment record, more than $40 billion under management, offices in eight countries, and more than 300 staff.
He chaired the Social Investment Task Force (2000-2010) and the Commission on Unclaimed Assets (2005-2007). He is a member of the University of Oxford Investment Committee and Member of the Harvard Management Company Board.

Halvor

Halvor Namtvedt

Grieg Investor

Dagens konferansier er Halvor Namvedt, partner i Grieg Investor. Hans interessefelt er formålsbaserte investeringer, investeringsstrategier og etikk for stiftelser og sparebankstiftelser, et område han har dekket i over 10 år. Halvor er utdannet siviløkonom fra NHH i 1994, MBA fra NHH i 2009 og har i tillegg studert sosiologi ved UiB.