Detaljer

Stengt for påmelding

Den primære målgruppen for fagseminaret er styret og ledelsen sparebankstiftelsen, foruten personer som jobber med strategiske programaktiviteter. Mange sparebanker går også «svanger» med tanken om å etablere en fremtidig sparebankstiftelse, eller allerede har veletablerte aktiviteter på gaveområdet. Styremedlemmer og beslutningstakere fra sparebankene kan derfor også være aktuelle målgrupper.

Det blir til informasjon arrangert festmiddag kvelden før 15. april kl. 20.00 i Grieg-Gaarden, for de som har anledning til det (pris kr. 750,-).

Program

09.00Lett frokost, kaffe og registrering.
09.20Programansvarlig Halvor Namtvedt ønsker velkommen.
09.30"Sparebankstiftelsene og almennytten – begrep og definisjoner" - Foredrag av Jon Gunnar Pedersen.
10.15Pause
10.30"Modernization trends in the civil sector and saving banks foundations - international perspectives" - Foredrag av Dr. Volker Then.
11.15Pause
11.30"Store finansstiftelser i Norge – en ung bransje med lange tradisjoner" - Foredrag av André Støylen.
12.15Lunsj
13.15"Forholdet mellom rammelovgivningen og vedtekter ift drift av en sparebankstiftelse - er spillerommet økt?" - Foredrag av Bernt Olav Steinland.
14.00"Refleksjoner om robuste sparebankstiftelser" - Foredrag av Halvor Namtvedt
14.30Slutt

Foredragsholdere

Jon Gunnar Pedersen

Jon Gunnar Pedersen

Statssekretær i Finansdepartementet

Jon Gunnar Pedersen er statssekretær i Finansdepartementet. Han har vært rådgiver i eierskapssaker for staten i en femårsperiode fra 2002 til 2007. Han ble partner i Arctic Securities i 2007, en stilling han hadde frem til han ble statssekretær i 2013. Jon Gunnar Pedersen har en Cand.mag. grad fra Universitetet i Oslo som inkluderer et årsstudium i historie. Han avla deretter en MBA grad ved Northeastern University med fokus på problemstillinger knyttet til konkurs.

Volker Then

Volker Then

Executive Director, CSI - Centre for Social Investment

Dr. Volker Then has been the Managing Director of the Centre for Social Investment at Heidelberg University since 2006. Previously, he worked at the Bertelsmann Foundation (Germany), where he served as Director Philanthropy and Foundations from 1999 to 2006, built the philanthropy division of the foundation and was deputy head of that division from 2000 to 2003. Dr. Then was a Senior Fellow of the Center for Civil Society, School of Public Affairs, UCLA, and a member of numerous boards and committees in Europe and USA, among them the National Advisory Committee of New Ventures, the National Initiative to Promote the Growth of Philanthropy in the USA (Washington, D.C.) and the Legal and Tax Task Forces of the European Foundation Centre (Brussels). He serves on several German foundation boards and on the editorial board of the international “Alliance” magazine. He has been a member of the German National Advisory Board of the G8 Task Force on Social Impact Investment. Dr. Then holds a Ph.D. in social history from the Free University of Berlin on social history of entrepreneurs in the industrial revolution. He holds an M.A. from Bielefeld University in History, Sociology and Economics and has studied at the universities at Tübingen, Bielefeld and Oxford (St. Antony’s College).

Portretter, styret og ledelse

André Støylen

Administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DnB

André Støylen er administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB. Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI fra 1995, og har jobbet som blant annet finansbyråd i Oslo kommune, informasjonsrådgiver i Geelmuyden.Kiese, aksjonsleder i TV-aksjonen for SOS-barnebyer, konsulent i McKinsey & Company og økonomidirektør i Norges Røde Kors 2009-2013. Han er styreleder i LHL Helse AS fra 2012, og var styremedlem i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 2008-2013. Fra januar 2014 er han nestleder i representantskapet i Norges Bank.

Bernt-Olav-Steinland_web

Bernt Olav Steinland

Partner i Selmer Advokatfirma

Bernt Olav Steinland er partner i Advokatfirmaet Selmer DA. Han har erfaring fra Kredittilsynet (1997-2003) og et kortere opphold ved EU-kommisjonen i Brussel. Steinland arbeider særlig med finansinstitusjoner og har sin spisskompetanse innenfor finansregulatorisk rådgivning. Basert på sin bakgrunn fra Kredittilsynet (nå: Finanstilsynet) har han betydelig kompetanse om rammebetingelser for foretak under Finanstilsynets tilsyn og som rådgiver knyttet til prosesser overfor Finanstilsynet og Finansdepartementet. Steinland har blant annet omfattende erfaring med ulike transaksjoner og struktursaker som involverer sparebanker, herunder etablering og drift av sparebankstiftelser.

Halvor

Halvor Namtvedt

Partner i Grieg Investor

Halvor Namtvedt er partner i Grieg Investor. Hans fagfelt er investeringsstrategier og etikk for pengeutdelende stiftelser, et område han har dekket i over 10 år. Han er også opptatt av rammebetingelsene til norske sparebankstiftelser, og hvordan lokal innovasjon kan stimuleres ved å tillate aktiv balansebruk (les; definisjonen av almennyttige formål). Halvor Namtvedt er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i 1994, Autorisert Finansanalytiker i 2007 og MBA i Finans fra NHH i 2009. Han har også studert sosiologi ved UiB.