Detaljer

  • Torsdag 6. februar 13:30 til 16:00
  • Trondheim
  • Joachim Jellum, Harald Sundby, Kristian Ryland
Stengt for påmelding

Foredragsholdere

Joachim

Joachim Jellum

Grieg Investor

Joachim Jellum  er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i 2004, med tilleggsutdannelse fra Universitetet i Oslo og University of Technology Sydney, Australia. Han har jobbet med fondsanalyse, modellering og systemutvikling siden 2005 og er i dag analysesjef og ansvarlig analytiker for evaluering og seleksjon av globale aksjeforvaltere, herunder også porteføljekonstruksjon av disse.

Harald

Harald Sundby

Grieg Investor

Harald Sundby er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i 2008, med spesialisering innen finans. Hans fokusområder på studiet var porteføljeforvaltning, og han skrev sin masteroppgave om hedgefond. Han har jobbet med kapitalforvaltning siden 2006, da han også under studietiden jobbet for oss med analyse. Harald er ansvarlig analytiker med hovedansvar for evaluering av norske og nordiske aksjeforvaltere.

Kristian_Ryland

Kristian Ryland

Grieg Investor

Kristian Ryland har en Master of Science (M. Sc.) i Business and Economics (Siviløkonom) med spesialisering i finans fra Handelshøyskolen BI i 2011. Hans fokusområder er porteføljeforvaltning, med masteroppgave om aktiva allokering gjennom konjunktursvingninger. Masteroppgaven ble kåret til årets masteroppgave i finans ved Handelshøyskolen BI. Han har vært tilknyttet analyseavdelingen siden mars 2009 og vil ha sitt fokusområde på norske og internasjonale renter samt private equity-investeringer .